Dell.com


 

* nodig
 
Naam:*
E-mail:*
Typ hier uw vraag:

U wordt nu via live chat met een medewerker verbonden. Hartelijk dank voor het gebruik van Dell Chat! Wij maken u er hierbij op attent dat Dell deze chatsessies gedurende 30 dagen bijhoudt, om ons te helpen onze relatie met u te onderhouden, onze medewerkers te coachen en onze servicenorm naar u toe te garanderen. Aangezien Dell als bedrijf wereldwijd actief is, is het mogelijk dat de medewerkers waarmee u chat en het opgeslagen exemplaar van de chatlog zich niet in hetzelfde land bevinden als het land waar u zich bevindt. Deze landen kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (buiten de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). In alle gevallen zijn de bepalingen van onze privacybeleid van toepassing.